UNDER 18 GOLD: ARDITA – AURORA 69 – 60 (23-11; 34-26; 51-51)

AURORA BASKET CHIAVARI: Sanguineti J., Solari Andre 15, Dancetovic 6, Sanguineti M., Bafico 3, Enoyoze 19, Orlandi 6, Solari D. 1, Zavala 3, Solari Ale 7, – All. Gotelli